Chinese words for zhui4 pinyin (pronunciation)

zhui4
fall down, drop, sink, go to ruin

zhui4