Chinese words for yan1 pinyin (pronunciation)

yan1
cigarette, tobacco, smoke

yan1, yan4, ye4
narrow pass, throat, to swallow, to choke (in crying)

yan1
drown, submerge