Chinese words for xian1 pinyin (pronunciation)

xian1
early, prior, former, in advance, first

xian1, xian3
fresh, few, rare

xian1
immortal

qian4, xian1
boatman's tow-rope, fine, delicate, minute

xian1
lift (cover)