Chinese words for shuan4 pinyin (pronunciation)

shuan4
rinse