Chinese words for shuai3 pinyin (pronunciation)

shuai3
fling