Chinese words for qiao2 pinyin (pronunciation)

qiao2
bridge

qiao2
look at

qiao2
emigrant, reside abroad

qiao2, qiao4
outstanding, to raise