Chinese words for qian3 pinyin (pronunciation)

jian1, qian3
sound of moving water, shallow

qian3
dispatch

qian3
punishment, scold