Chinese words for qian1 pinyin (pronunciation)

qian1
thousand, a swing

qian1
sign one's name, a note, a stick, sign one's name

qian1
to move, to shift

qian1
lead along

qian1
modest

qian1
lead (metal)