Chinese words for jiu3 pinyin (pronunciation)

jiu3
nine, 9

jiu3
(long) time, (long) duration of time

jiu3
wine, liquor, spirits