Chinese words for chuang1 pinyin (pronunciation)

chuang1, chuang4
a wound, cut, injury, trauma, begin, initiate, inaugurate, start, create

chuang1
shutter, window