Chinese words with 际 character meaning (HSK)

GUO2, JI4
international

SHI2, JI4
actual, reality, practice

JIAO1, JI4
communication, social intercourse

ZHI1, JI4
during, at the time of