Chinese words with 艺 character meaning (HSK)

YI4, SHU4
art

GONG1, YI4, PIN3
handicraft article, handiwork

SHOU3, YI4
craftmanship, workmanship, handicraft, trade

WEN2, YI4
literature and art